Quảng Trị: Đấu giá hơn 80 lô đất huyện, dự kiến thu ngân sách ít nhất hơn 100 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đất Việt đang tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 80 lô đất nhỏ lẻ trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Tổng giá khởi điểm các lô đất đấu giá 105,038 tỷ đồng.

Theo thông báo đấu giá, quyền sử dụng 80 lô đất bán đấu giá gồm: 47 lô đất tại khu đất phía Tây Bắc Khu dân cư Hòa Lý Hải (Bắc Hòa Lý cũ), thị trấn Cửa Tùng (giai đoạn 1); 6 lô đất tại Điểm dân cư thôn Tân Lập (Cầu Điện cũ giai đoạn 2), xã Vĩnh Long; 5 lô đất tại thôn Hòa Bình, Hiền Dũng, Linh Đơn, xã Vĩnh Hòa; 3 lô đất tại Khu dân cư khóm 3 (nay khu phố Phú Thị Đông), thị trấn Hồ Xá; 19 lô đất tại Điểm dân cư nông thôn thôn Tân An, xã Hiền Thành.

Trong đó, 47 lô đất tại khu đất phía Tây Bắc Khu dân cư Hòa Lý Hải (Bắc Hòa Lý cũ), thị trấn Cửa Tùng (giai đoạn 1) có tổng giá khởi điểm lớn nhất (84,067 tỷ đồng).

Giá khởi điểm các lô đất đấu giá từ 379 - 4.575 triệu đồng/lô.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp. Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 16 - 30/11/2022. Khách hàng tham gia đấu giá là hộ gia đình, cá nhân đáp ứng quy định của pháp luật. Thời gian tổ chức công bố giá dự kiến ngày 3/12/2022.

Chuyên đề