(BĐT) - 5 dự án khách sạn, dịch vụ, hỗn hợp tại các ô đất trên địa bàn TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đang được đồng loạt bán đấu giá để tìm nhà đầu tư thực hiện dự án. Tổng mức đầu tư của một số dự án có quyền sử dụng đất được bán đấu giá lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Quảng Ninh: Đấu giá loạt dự án thương mại dịch vụ hàng nghìn tỷ đồng

Công ty Đấu giá hợp danh Quảng Ninh vừa thông báo tổ chức bán đấu giá 5 quyền sử dụng đất thuê tại 5 dự án trên địa bàn TP. Hạ Long.

Cụ thể, quyền sử dụng đất thuê để thực hiện dự án xây dựng công trình khách sạn dịch vụ, hỗn hợp tại lô đất ký hiệu KS01 thuộc Quy hoạch Khu vực phía Bắc đường Hoàng Quốc Việt, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long là tài sản đầu tiên được đưa ra bán đấu giá quyền sử dụng đất.

Khu đất được quy hoạch là đất thương mại dịch vụ, có diện tích khu đất đấu giá là 1.386,8 m2. Đất chưa sử dụng do UBND thành phố Hạ Long quản lý. Mục đích sử dụng đất được phê duyệt là xây dựng công trình khách sạn dịch vụ, hỗn hợp. Quy mô xây dựng công trình khách sạn cao 25 tầng + tum, diện tích xây dựng 749,6 m2, tổng diện tích sàn khoảng 9.608,0 m2.

Tổng mức đầu tư dự án (không bao gồm tiền thuê đất) khoảng 462,0 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án tối đa 30 tháng sau khi lựa chọn được nhà đầu tư thực hiện dự án. Giá khởi điểm quyền sử dụng đất Dự án là 27,124 tỷ đồng.

Hai là, đấu giá quyền sử dụng đất thuê để thực hiện dự án xây dựng công trình khách sạn dịch vụ, hỗn hợp tại lô đất ký hiệu KS02 thuộc Quy hoạch Khu vực phía Bắc đường Hoàng Quốc Việt, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long. Diện tích khu đất đấu giá theo Quy hoạch được duyệt là 1.495,8 m2.

Đất hiện chưa sử dụng do UBND thành phố Hạ Long quản lý. Mục đích sử dụng đất là xây dựng công trình khách sạn dịch vụ, hỗn hợp. Quy mô xây dựng công trình khách sạn cao 25 tầng + tum, tổng diện tích xây dựng 1.099,2 m2, tổng diện tích sàn khoảng 20.964,0 m2. Tổng mức đầu tư dự án (không bao gồm tiền thuê đất) khoảng 1.007 tỷ đồng. Giá khởi điểm quyền sử dụng đất dự án là 61,3 tỷ đồng.

Ba là, đấu giá quyền sử dụng đất thuê để thực hiện dự án xây dựng công trình khách sạn dịch vụ, hỗn hợp tại lô đất ký hiệu KS03 thuộc Quy hoạch Khu vực phía Bắc đường Hoàng Quốc Việt, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long. Diện tích khu đất đấu giá theo Quy hoạch được duyệt là 1.825,5 m2. Đất do UBND thành phố Hạ Long quản lý.

Khu đất được quy hoạch xây dựng công trình khách sạn cao 25 tầng + tum, diện tích xây dựng 980,2 m2, tổng diện tích sàn khoảng 16.329,0 m2. Tổng mức đầu tư dự án (không bao gồm tiền thuê đất) là khoảng 783,5 tỷ đồng. Giá khởi điểm quyền sử dụng đất dự án là 47,5 tỷ đồng.

Bốn là, quyền sử dụng đất thuê để thực hiện dự án xây dựng công trình khách sạn dịch vụ, hỗn hợp tại lô đất ký hiệu KS04 thuộc Quy hoạch Khu vực phía Bắc đường Hoàng Quốc Việt, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long được đưa ra bán đấu giá. Diện tích khu đất đấu giá theo Quy hoạch được duyệt là 5.643,8 m2, khu đất do UBND thành phố Hạ Long quản lý.

Khu đất được quy hoạch xây dựng công trình khách sạn cao 35 tầng + tum, tổng diện tích xây dựng 2.366,5 m2, tổng diện tích sàn khoảng 59.952,5 m2. Tổng mức đầu tư dự án (không bao gồm tiền thuê đất) là khoảng 2.879 tỷ đồng. Giá khởi điểm quyền sử dụng đất dự án là 171,1 tỷ đồng.

Cuối cùng là quyền sử dụng đất thuê để thực hiện dự án nhóm công trình hỗn hợp (thương mại, dịch vụ, khách sạn...) tại khu vực ngã 3 phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long được đưa ra bán đấu giá. Diện tích khu đất đấu giá theo Quy hoạch được duyệt là 9.340,85 m2.

Mục đích sử dụng đất là đầu tư xây dựng nhóm công trình hỗn hợp (thương mại, dịch vụ, khách sạn, …), hài hòa với không gian kiến trúc cảnh quan và khớp nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực.

Quy mô đầu tư của dự án là đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật với diện tích 9.340,85 m2; xây dựng 4 công trình hỗn hợp có ký hiệu A1, A2, A3, A4 cao 12 tầng, tổng diện tích xây dựng 3.385 m2, tổng diện tích sàn khoảng 32.280 m2. Tổng mức đầu tư dự án (không bao gồm tiền thuê đất) là 378 tỷ đồng. Giá khởi điểm quyền sử dụng đất dự án là 205,1 tỷ đồng.

Các quyền sử dụng đất bán đấu giá có tổng giá khởi điểm là 512,285 tỷ đồng. Tổng tiền đặt trước tham gia đấu giá là 102,457 tỷ đồng.

Cuộc đấu giá tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp. Phương thức trả giá lên.

Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá ngày 9/12/2021 tại hội trường Công ty Đấu giá hợp danh Quảng Ninh (địa chỉ số 26, phố Văn Lang, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).