Quảng Ninh: Đấu giá 42 lô đất tại huyện Hải Hà

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Gia Vũ đang phối hợp với UBND huyện Hải Hà (Quảng Ninh) tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 42 ô đất trên địa bàn Huyện.

Cụ thể, tài sản bán đấu giá gồm 6 ô đất tại thị trấn Quảng Hà; 5 ô đất tại xã Quảng Minh; 1 ô đất tại xã Quảng Thịnh; 2 ô đất tại xã Quảng Sơn; 28 ô đất tại xã Quảng Long, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Diện tích các lô đất đấu giá từ 100 - 300 m2/lô; đơn giá khởi điểm từ 2,8 - 15,2 triệu đồng/m2 đất. Tổng giá khởi điểm các lô đất đấu giá là 54,1 tỷ đồng.

Khách hàng khi tham gia đấu giá có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 55 Luật Đất đai năm 2013 và không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản. Người đăng ký tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá. Người trực tiếp tham gia đấu giá không được nhận ủy quyền của người khác, mỗi cá nhân chỉ được nhận ủy quyền tham gia đấu giá, tham dự buổi công bố giá cho một cá nhân khác.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp từng ô đất. Thời gian mua hồ sơ, nộp phiếu trả giá và đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 8 - 22/11/2022. Thời gian công bố giá đã trả vào ngày 28/11/2022 tại Hội trường Trung tâm Tổ chức hội nghị huyện Hải Hà.

Chuyên đề