(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quảng Ninh đang phối hợp với UBND TP. Móng Cái tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 22 ô đất ở thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 - Khu tái định cư và nhà ở xã hội phục vụ một số dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn TP. Móng Cái.

Khu đất bán đấu giá có vị trí tại Khu 3, Khu 8 phường Hải Hòa, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Các lô đất bán đấu giá có diện tích từ 127,7 - 195,5 m2. Đơn giá khởi điểm bán đấu giá là 13,62 - 16,09 triệu đồng/m2. Giá khởi điểm từng lô đất bán đấu giá từ 1,829 - 2,645 tỷ đồng/lô đất. Như vậy, với tổng diện tích 3.567,7 m2, tổng giá bán đấu giá 22 lô đất là 50,187 tỷ đồng. Tổng tiền đặt trước tham gia đấu giá là 5,019 tỷ đồng.

Tài sản bán đấu giá được bán riêng lẻ từng lô. Mỗi hộ gia đình chỉ 1 cá nhân được tham gia đấu giá trong cùng một ô đất. Cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản. Những người không được đăng ký tham gia đấu giá thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản và quy định của pháp luật hiện hành.

Cuộc đấu giá được diễn ra theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên; thời gian tổ chức đấu giá ngày 31/12/2021 tại Hội trường UBND phường Hải Hòa, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.