Quảng Ninh đấu giá 17 lô đất khu đô thị

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quảng Ninh đang phối hợp với UBND thị xã Đông Triều tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 17 ô đất thuộc Khu dân cư đô thị mới tại khu Kim Thành, phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Các lô đất sẽ được đấu giá riêng lẻ từng lô, với tổng giá khởi điểm 50,3 tỷ đồng.

Quyền sử dụng 17 ô đất thuộc Khu dân cư đô thị mới tại khu Kim Thành có tổng diện tích 1.860,1 m2. Trong đó, mỗi lô đất có diện tích từ 100 - 144,2 m2. Đơn giá khởi điểm từ 25,47 - 26,97 triệu đồng/m2. Giá khởi điểm đấu giá đất từ 2,547 - 4,145 tỷ đồng/lô đất.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán từ ngày 8 - 23/11/2022. Cuộc đấu giá được tổ chức theo phương thức bỏ phiếu gián tiếp từng ô đất. Đối tượng tham gia đấu giá là hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất để xây dựng nhà ở, thuộc trường hợp được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Luật Đất đai năm 2013.

Thời gian công bố giá đã trả dự kiến vào ngày 26/11/2022.

Chuyên đề