Quảng Ninh đấu giá 139.691,65 tấn than nguyên khai, giá khởi điểm hơn 200 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh thông báo đấu giá 139.691,65 tấn than nguyên khai là tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước theo Quyết định thi hành án chủ động số 586/QĐ-CTHADS ngày 17/6/2022 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh và được xác lập quyền sở hữu toàn dân tại Quyết định số 3884/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, tài sản đấu giá do Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh quản lý. Danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá thể hiện tại Chứng thư Giám định số 78-CA/2021-M5 ngày 15/6/2021 của Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin và Biên bản định giá tài sản ngày 17/8/2023 của Hội đồng định giá tài sản; Văn bản số 2215/TKV-KH+KDT ngày 17/5/2023, số 3770/TKV ngày 13/8/2021 của Tập Đoàn Công nghiệp than và khoáng sản Việt Nam (TKV) về việc phối hợp xác định giá trị 139.691,65 tấn than nguyên khai.

Giá khởi điểm của lô tài sản đấu giá là 201,053 tỷ đồng. Giá khởi điểm của lô tài sản đấu giá không bao gồm thuế GTGT (theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 24 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017). Tài sản bán cả lô theo nguyên hiện trạng.

Người trúng đấu giá có trách nhiệm chi trả toàn bộ các khoản chi phí sau khi nhận bàn giao tài sản tại Kho Lép Mỹ như: chi phí thuê bến bãi, bốc xúc, vận chuyển, giám định, cân, sàng tuyển chế biến... và các chi phí phát sinh khác theo quy định của pháp luật. Khi người mua được tài sản đấu giá đến nhận tài sản đấu giá phải có trách nhiệm đăng ký phương tiện, con người và chấp hành mọi quy định của pháp luật, quy định của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị có liên quan. Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm kê khai, nộp các khoản thuế, phí, chi phí phát sinh sau đấu giá gồm: Thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường, phí bảo vệ môi trường.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán từ ngày 11/1/2024 đến ngày 22/1/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh. Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên. Cuộc đấu giá dự kiến được tổ chức vào ngày 25/1/2024.

Chuyên đề