(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh (Bên mời thầu) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) thực hiện Tiểu dự án Xây dựng các công trình phụ trợ thuộc Dự án Đường cao tốc Tiên Yên - Móng Cái với tổng mức đầu tư 490,251 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý III/2021, sẽ lựa chọn nhà thầu cho 2 gói thầu thuộc Tiểu Dự án gồm: Gói thầu số 05 Thi công xây dựng công trình (giá gói thầu 475,31 tỷ đồng, đấu thầu rộng rãi); Gói thầu số 06 Bảo hiểm công trình (giá gói thầu 0,486 tỷ đồng, chỉ định thầu).

Hai gói thầu tư vấn của Tiểu dự án đã được chỉ định nhà thầu thực hiện gồm: Gói thầu số 07 Tư vấn thẩm tra an toàn giao thông giai đoạn trước khi đưa công trình vào khai thác (giá gói thầu 0,48 tỷ đồng); Gói thầu số 08 Tư vấn kiểm toán quyết toán vốn đầu tư (giá gói thầu 0,472 tỷ đồng).