Quảng Ngãi quy hoạch đô thị đảo Lý Sơn gần 1.500 ha

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán chi phí lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 đô thị Lý Sơn với quy mô diện tích lập quy hoạch 1.492 ha. Trong đó, phần diện tích hiện trạng đảo Lý Sơn khoảng 1.039,85 ha, phần diện tích mở rộng liền kề huyện đảo Lý Sơn khoảng 452,15 ha.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Quy hoạch phân khu đô thị Lý Sơn có tính chất là đô thị biển đảo, một trong những trung tâm du lịch trọng điểm của quốc gia, phát triển các loại hình du lịch biển đảo. Việc lập quy hoạch phân khu đô thị Lý Sơn cũng nhằm cụ thể hóa đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045. Bên cạnh đó, xây dựng huyện đảo Lý Sơn phù hợp với chiến lược phát triển quốc gia nói chung và chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam nói riêng. Với việc lập quy hoạch này, huyện đảo Lý Sơn sẽ được đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại.

Chuyên đề