Quảng Ngãi: Đấu giá lựa chọn nhà đầu tư dự án Chỉnh trang đô thị Khu Nam sông Trà Khúc

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Chỉnh trang đô thị Khu Nam sông Trà Khúc tại phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi), vào ngày 10/3/2023.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Khu đất đấu giá có tổng diện tích 15.838,2 m2 thuộc Khu đô thị mới phục vụ tái định cư khu II Đê bao, thành phố Quảng Ngãi được UBND thành phố Quảng Ngãi phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 15/3/2022 để xây dựng dự án Chỉnh trang đô thị Khu Nam sông Trà Khúc, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi.

Mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất gồm: Đất công trình Trung tâm thương mại (Đất thương mại dịch vụ 2.423,17 m2 ); Đất nhà ở thương mại (Đất ở tại đô thị 7.996,32 m2 ). Giá khởi điểm khu đất đấu giá là 165,715 tỷ đồng.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán từ ngày niêm yết đến 10 giờ ngày 1/3/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi.

Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá là Tổ chức kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh phù hợp với nội dung thực hiện đầu tư dự án Chỉnh trang đô thị Khu Nam sông Trà Khúc, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi (gọi tắt là đơn vị tham gia đấu giá) thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện đầu tư dự án Chỉnh trang đô thị Khu Nam sông Trà Khúc, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi theo quy hoạch được phê duyệt thì có quyền đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

Thời gian nộp hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ ngày 1/3/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi.

Đơn vị trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải cam kết tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng hoàn thiện các công trình hạ tầng, công trình dịch vụ thương mại, nhà ở thương mại của dự án hoàn thành trong qúy II/2025.

Đơn vị trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải tiến hành thực hiện đầu tư xây dựng hoàn thiện công trình Trung tâm thương mại và 55 căn nhà ở thương mại theo các quy định của Luật Nhà ở, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ và pháp luật về xây dựng; đồng thời tuân thủ theo hồ sơ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được UBND thành phố Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 15/3/2022.

Cuộc đấu giá dự kiến được tổ chức theo hình thức đấu giá trực tiếp vào ngày 10/3/2023 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi.

Chuyên đề