Quảng Ngãi: Chuẩn bị đấu giá dự án khách sạn và dịch vụ du lịch tại thị xã Đức Phổ

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án Khách sạn và dịch vụ du lịch tại thôn Tấn Lộc, xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, kể từ ngày thông báo đến 11h30 ngày 13/6/2023, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất nêu trên.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng các yêu cầu: có đơn đăng ký, hồ sơ pháp lý; hồ sơ năng lực chứng minh đủ năng lực thực hiện theo các tiêu chí được nêu trong thông báo, phương án đấu giá tài sản, báo giá thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá…

Theo tìm hiểu, quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án Khách sạn và dịch vụ du lịch tại thôn Tấn Lộc có vị trí thuộc tờ bản đồ số 7, xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Diện tích khu đất là 732 m2, do Công ty CP Đo đạc và Xây dựng 168 Quảng Ngãi lập ngày 10/5/2021, được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định ngày 2/7/2021.

Mục đích sử dụng đất là đất thương mại dịch vụ, Nhà nước cho thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Chuyên đề