Quảng Nam đấu giá thành công 3 điểm mỏ khoáng sản sét gạch, ngói

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Hội đồng Đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Nam Giang vừa có thông báo danh sách các tổ chức trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản sét gạch, ngói tại điểm các điểm mỏ: NG-BS01, thôn Cà Lai, xã Cà Dy; NG-BS02 và NG-BS03 thôn Pà Dấu 2, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Cụ thể, tại điểm mỏ NG-BS01, thôn Cà Lai, xã Cà Dy, huyện Nam Giang, có 2 đơn vị đủ điều kiện tham gia đấu giá. Công ty CP Prime Nam Giang (địa chỉ thôn Phú Hương, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) đã trúng đấu giá với giá trúng đấu giá (mức cấp quyền khai thác khoáng sản) là R=5,2% (vượt 0,2% so với giá khởi điểm).

Công CP Đầu tư và phát triển Nam Giang (địa chỉ tại thôn Thạnh Mỹ 2, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam trúng đấu giá điểm mỏ NG-BS02, thôn Pà Dấu 2, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang với giá trúng đấu giá là R=5,4% (vượt 0,4% so với giá khởi điểm). Điểm mỏ này có diện tích 3,06 ha, có 4 doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Công ty CP Prime Nam Giang là đơn vị trúng đấu giá điểm mỏ NG-BS03, thôn Pà Dấu 2, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang. Giá trúng đấu giá là R=5,2% (vượt 0,2% so với giá khởi điểm). Điểm mỏ này có diện tích 10,8 1ha, có 2 doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Chuyên đề