(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam vừa thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở của 3 lô đất tại Khu dân cư Bắc Biên, khối Xuyên Trung, phường Cẩm Nam, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam. Tổng giá khởi điểm của các lô đất là 113,113 tỷ đồng.
Quảng Nam thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở của 3 lô đất tại Khu dân cư Bắc Biên. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Quảng Nam thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở của 3 lô đất tại Khu dân cư Bắc Biên. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

3 lô đất tại Khu dân cư Bắc Biên có ký hiệu và diện tích lần lượt là: Lô 269/1-01 (1.308,2 m2); Lô 269/1-02 (1.974,2 m2) và Lô 269/1-03 (1.418,4 m2). Đơn giá khởi điểm là 23,411 triệu đồng/m2. Giá khởi điểm của mỗi lô đất sẽ khoảng 33,2 - 46,2 tỷ đồng/lô. Giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các chi phí khác để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định, người mua phải nộp theo giá trúng đấu giá.

Các lô đất hiện do Ban Quản lý dự án và quỹ đất TP. Hội An (địa chỉ tại số 3 Nguyễn Huệ, phường Minh An, TP. Hội An) quản lý. Cuộc đấu giá tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp và không giới hạn số vòng đấu cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp. Người có mức giá trả cao nhất ở vòng cuối cùng sẽ trúng đấu giá. Phương thức trả giá lên.

Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến vào ngày 18/11/2021 tại Ban Quản lý bảo tồn biển Cù Lao Chàm.