(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa chấp thuận cho chuyển nhượng Dự án Khu đô thị Nồi Rang (một phần Hợp đồng Dự án Đầu tư xây dựng công trình Cầu Km0+317 trên tuyến đường dẫn phía Bắc cầu Cửa Đại đầu tư theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BT).
Công trình BT được thực hiện bởi Công ty CP Đạt Phương Hội An

Công trình BT được thực hiện bởi Công ty CP Đạt Phương Hội An

Theo đó, Dự án Khu đô thị Nồi Rang sẽ được chuyển nhượng từ Công ty CP Đạt Phương Hội An cho Công ty CP Đầu tư Chu Lai Hội An. Tổng diện tích đất Dự án là 14,41ha, diện tích kè bổ sung là 4,93ha. Trong đó, diện tích đất ở là 42.767,9m2; đất thương mại dịch vụ là 37.884,73m2; đất công cộng là 1.456,65m2 và các diện tích đất giao thông, công viên, cấp thoát nước, cây xanh, mặt nước.

Tổng mức đầu tư của Dự án là 299,7 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư từ nguồn vốn chủ sở hữu và vốn vay. Tiến độ thực hiện Dự án từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2021.

Hiện, Dự án đã xây dựng xong phần hạ tầng kỹ thuật trên phần đất đã được giao, nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật đợt 1 đã hoàn thành 95% diện tích Dự án; được nghiệm thu cấp điện, điện chiếu sáng. Việc chuyển nhượng phải đảm bảo không làm thay đổi mục tiêu của Dự án, không làm thay đổi nội dung của Dự án và quyền lợi các bên.