(BĐT) - Công ty CP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2022. Theo đó, Công ty dự kiến doanh thu đạt 9.303 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 205,1 tỷ đồng, giảm 19,1% so với con số 254 tỷ đồng đạt được trong năm 2021. Công ty dự kiến chi trả cổ tức ở mức 18%.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong năm 2022, Công ty lên kế hoạch khảo sát, nghiên cứu hệ thống nhiên liệu Propane/LPG cung cấp cho các khách hàng tại các khu công nghiệp Phú Mỹ - Mỹ Xuân - Gò Dầu và khu công nghiệp Tiền Hải - Thái Bình. Đồng thời phối hợp với Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) nghiên cứu phương án cấp khí ổn định tại Bắc Bộ sau năm 2025.