(BĐT) - Ngày 22/3 tới, Công ty CP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (mã chứng khoán: PMC) sẽ chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và chi trả tạm ứng cổ tức năm 2020.

Theo đó, Đại hội dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 24/4/2021, địa điểm tổ chức sẽ thông báo trong thư mời cho cổ đông.

Bên cạnh đó, Công ty sẽ thực hiện trả cổ tức đợt còn lại của năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 14%. Như vậy, với hơn 9,33 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ chi hơn 13 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thực hiện là ngày 5/4/2021.

Trước đó, vào tháng 10/2020, Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền với tỷ lệ 10%.

Kết thúc năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu 461 tỷ đồng, giảm 1% so với năm 2019; lợi nhuận sau thuế đi ngang đạt gần 75 tỷ đồng.