Phú Yên đấu giá 160 lô đất khu dân cư xã Bình Kiến, TP. Tuy Hòa

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Yên thông báo bán đấu giá quyền sử dụng 160 lô đất thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Đông Khu dân cư A1, xã Bình Kiến (TP. Tuy Hòa) với mức giá khởi điểm là gần 382 tỷ đồng.

Mục đích sử dụng đất là đất ở tại đô thị. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Thời gian sử dụng đất lâu dài.

Theo thông báo, thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 5 - 24/8/2022.

Chuyên đề