(BĐT) - Dự án Khu nhà ở đô thị Đầm Phai, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ đang trong thời gian phát hành hồ sơ mời nhà đầu tư đăng ký thực hiện. Dự án được thực hiện trên khu đất 112.511 m2, sơ bộ tổng chi phí thực hiện 855,338 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư là 26,62 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Nhà đầu tư đăng ký thực hiện Dự án phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu 176,391 tỷ đồng. Nhà đầu tư phải có tối thiểu 1 dự án tương tự mà nhà đầu tư hoặc thành viên tham gia liên danh hoặc đối tác cùng thực hiện đã tham gia với vai trò là nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu (dự án loại 1). Tổng mức đầu tư tối thiểu của Dự án tương tự bằng 50% tổng mức đầu tư của dự án đang xét; nhà đầu tư có phần giá trị vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng 50% vốn chủ sở hữu dự án đang xét; hoàn thành giai đoạn xây dựng trong 5 năm gần đây. Các dự án loại 2, loại 3 sẽ được quy đổi sang dự án loại 1 để xét.

Theo kế hoạch, dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2025.