(BĐT) - UBND tỉnh Phú Thọ vừa phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Phú Thọ năm 2020.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, tổng số mỏ thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản là 6 khu vực mỏ chưa có tài liệu thăm dò khoáng sản, gồm 5 mỏ cát lòng sông Hồng, 1 mỏ cát lòng sông Đà. Sở Tài nguyên và Môi trường được giao lựa chọn tổ chức đấu giá chuyên nghiệp để thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Thời gian thực hiện đấu giá quyền khai thác 6 mỏ này là trong năm 2020, trường hợp chưa thực hiện đấu giá xong trong năm 2020 thì được chuyển sang đấu giá vào các năm tiếp theo.

Tính tới thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, UBND Tỉnh đã cấp giấy phép khai thác cát, sỏi lòng sông cho 40 mỏ và cấp phép thăm dò khoáng sản cát, sỏi lòng sông cho 25 mỏ; đồng ý chủ trương khảo sát, lựa chọn diện tích, lập đề án thăm dò cho 18 khu vực mỏ.