Do diện tích giảm, sản lượng khai thác của PHR đi xuống và thực hiện thấp so với kế hoạch năm.

CTCP Cao su Phước Hòa (HoSE: PHR) vừa công bố báo cáo sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Tính đến 30/6, Phước Hòa khai thác được 3.499 tấn mủ quy khô, tương đương với 29,9% kế hoạch năm và giảm 7,5% so với cùng kỳ năm 2018 do diện tích vườn cây khai thác giảm. Bên cạnh đó, công ty thu mua bên ngoài được 4.835 tấn mủ quy khô, đạt 36,7% kế hoạch năm và tăng 16,5% so với cùng kỳ

Từ lượng khai thác và thu mua, Phước Hòa đã chế biến được 9.796 tấn mủ thành phẩm các loại. Lũy kế 6 tháng, công ty bán hàng được 12.746 tấn mủ thành phẩm với giá bình quân 33,5 triệu đồng/tấn. Tổng doanh thu từ kinh doanh cao su là 429 tỷ đồng.

Phước Hòa cho biết tổng doanh thu công ty mẹ 6 tháng đầu năm ước đạt gần 593 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ ước đạt 140 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ năm 2018.

Về phương hướng 6 tháng cuối năm, Phước Hòa sẽ chỉ đạo các nông trường tập trung vào công tác khai thác hoàn thành vượt kế hoạch sản lượng năm. Kế hoạch cụ thể 6 tháng cuối năm là sản lượng khai thác đạt 8.200 tấn, tương đương 70% kế hoạch năm (quý III thực hiện 32% và quý IV là 38%).

Từ một doanh nghiệp thuần kinh doanh cao su, Phước Hòa đang ngày càng đa dạng hóa các nguồn thu bên cạnh cao su. Thời gian gần đây, công ty có nguồn thu lớn từ thanh lý vườn cây cũ, bán gỗ cao su, khu công nghiệp... Như tại công ty con, CTCP Khu công nghiệp Tân Bình ước lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt 75 tỷ đồng, đạt 86% kế hoạch năm và đang trình Chính phủ phê duyệt mở rộng khu công nghiệp giai đoạn 2 với diện tích 1.055ha.

Trên thị trường, cổ phiếu PHR có giai đoạn tăng giá ấn tượng từ 20.000 đồng/cp lên trên 60.000 đồng/cp, tức giá đã gấp 3 lần sau 1 năm qua.

Theo NDH