Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hải Hà thông báo nhu cầu mua sắm thiết bị dạy học bổ sung cho các trường học năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
Kính gửi: Các tổ chức / cá nhân cung cấp hàng hóa.

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, ngày 23/06/2023;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP, ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT-BTC, ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 quy định chi tiết về sử dụng nguồn vốn nhà nước để mua sắm nhắm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Thông tư số 144/2017/TT-BTC, ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP, ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 3051/QĐ-UBND, ngày 18/10/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ sung tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 28/3/2024 của HĐND huyện Hải Hà về việc phân bổ chi tiết dự toán ngân sách cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện năm 2024;

Căn cứ Công văn số 764/UBND-TCKH ngày 01/4/2024 của UBND huyện Hải Hà về việc giao nhiệm vụ mua sắm bổ sung trang thiết bị giáo dục năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 22/5/2024 của UBND huyện Hải Hà về việc phê duyệt kế hoạch triển khai mua trang thiết bị cho các trường học năm 2024,

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh thông báo nhu cầu mua sắm thiết bị dạy học bổ sung cho các trường học năm 2024 (Danh mục trang thiết bị, số lượng, cấu hình và đặc tính kỹ thuật tối thiểu theo phụ lục đính kèm).

Các tổ chức/cá nhân có khả năng, nhu cầu cung ứng đề nghị cung cấp các thông tin của hàng hóa nêu trên, cụ thể như sau:

1. Tên hàng hóa, ký - mã hiệu/nhãn mác sản phẩm, hãng sản xuất/hãng chủ sở hữu, nước sản xuất, cấu hình, thông số kỹ thuật (bao gồm cả quy cách đóng gói).

2. Giá cụ thể của hàng hóa (đã bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt tại nơi sử dụng).

3. Thời gian bảo hành của hàng hóa.

4. Hợp đồng cung cấp loại hàng hóa đơn vị chào hàng trong vòng 12 tháng (nếu có) (biểu chào hàng có tối thiểu các nội dung tại phụ lục đính kèm).

5. Yêu cầu chung:

- Đáp ứng nhu cầu sử dụng trong công việc của giáo viên, học sinh tại các đơn vị. Đảm bảo hàng chính hãng mới 100%, sản xuất từ năm 2023 trở lại đây, đầy đủ CO/CQ (trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu).

- Ưu tiên lựa chọn hàng Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 40/2020/TT-BTTTT, ngày 30/11/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy định tiêu chí xác định sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm.

- Đảm bảo thực hiện theo quy định về nhãn hàng hoá tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP, ngày 14/4/2017 của Chính phủ, Nghị định 111/2021/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP, ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hoá.

- Đề nghị đảm bảo chất lượng bảo hành sản phẩm sau bán hàng, kịp thời xử lý khắc phục ngay khi nhận được yêu cầu người sử dụng.

Thời hạn nhận thông tin: Từ ngày đăng thông báo đến trước 16h00 ngày 12/6/2024.

Địa chỉ nhận thông tin: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh (Khu Ngô Quyền, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh).

Bộ phận thường trực: Ông Phạm Trung Hậu - SĐT: 0981.950888.

Hình thức nhận hồ sơ: 02 bộ hồ sơ bản cứng + 01 USB chứa bản mềm toàn bộ tài liệu cần cung cấp nêu trên và bản chào giá bằng file pdf và word hoặc excel.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh trân trọng thông báo./.

Tải file đính kèm

Chuyên đề