Theo thông tin từ văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định phân công ông Nguyễn Tăng Bính – PCT thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi phụ trách, điều hành UBND tỉnh.
Ông Nguyễn Tăng Bính được phân công phụ trách, điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Nguyễn Tăng Bính được phân công phụ trách, điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 15/7, ông Nguyễn Minh Đạo - Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã ra thông báo chính thức về việc phân công ông Nguyễn Tăng Bính – PCT thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi phụ trách, điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Nguyễn Tăng Bính được phân công phụ trách, xử lý công việc, và ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi kể từ ngày 9/7 đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quyết định cho ông Trần Ngọc Căng thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi và nghỉ hưu sớm 3 tháng kể từ ngày 1/7.

Ông Căng đã bị Ủy ban Kiểm tra trung ương thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Theo Ủy ban Kiểm tra trung ương, trong thời gian làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Căng đã có nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, dự án đầu tư và công tác cán bộ.

Theo Dân trí