(BĐT) - Thông tin từ Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt cho biết, có 7 nhà đầu tư, gồm 2 nhà đầu tư tổ chức và 5 cá nhân đã tham gia phiên bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Du Lịch Thanh Niên Việt Nam.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, số lượng cổ phần đăng ký mua là hơn 2,69 triệu cổ phần, gấp 5,39 lần số lượng cổ phần được đem bán đấu giá. Kết quả, đã có 2 nhà đầu tư mua trọn 499.299 cổ phần, tương đương 94,7% vốn điều lệ của Công ty. Với mức giá đấu thành công bình quân 204.756 đồng, gấp 6,27 lần mức giá khởi điểm, tổng giá trị cổ phần bán được lên tới hơn 102,2 tỷ đồng. Mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng.

Công ty TNHH MTV Du lịch Thanh niên Việt Nam tiền thân là Trung tâm Du lịch thanh niên Việt Nam 2 được Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành lập tháng 10/1985. Công ty hiện đang quản lý và sử dụng khu đất 1.038 m2 tại số 31 Cao Thắng.