Phiên họp thứ 13, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 2 ngày 11 - 12/7

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét một số Nghị quyết, cho ý kiến về các báo cáo, thảo luận một số vấn đề quan trọng liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội đất nước.
Phiên họp thứ 12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Phiên họp thứ 12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Theo dự kiến chương trình Phiên họp thứ 13, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành tổng kết Kỳ họp thứ 3 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội; xem xét dự thảo Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về hoạt động việc giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội; xem xét thông qua dự thảo Nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Công tác đại biểu.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa từ hai vụ trở lên của Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025; cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện việc phân định miền núi, vùng cao và đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật có liên quan nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ các quy định trong hệ thống pháp luật; cho ý kiến về Báo cáo kết quả khảo sát tiến độ xây dựng tuyến đường Trường Sơn Đông.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 6/2022.

Theo dự kiến chương trình, Phiên họp thứ 13 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 2 ngày 11 - 12/7/2022. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ luân phiên điều hành các nội dung làm việc.

Chuyên đề