(BĐT) - Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam - Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 9 Xây lắp trạm (không bao gồm công tác lắp đặt máy biến áp) thuộc Dự án Trạm biến áp 220 kV Giá Rai.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4 (PCC4) trúng thầu, với giá trúng thầu là 102,701 tỷ đồng.

Tham dự Gói thầu còn có 6 nhà thầu khác, trong đó, 5 nhà thầu bị loại ở bước đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật (HSĐXKT), gồm: Liên danh Công ty CP Điện lực Licogi 16 - Công ty CP Licogi 16; Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà; Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2; Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây lắp điện số 5; Tổng công ty CP Xây dựng điện Việt Nam.

Riêng Công ty CP Xây lắp điện 1 vượt qua bước đánh giá HSĐXKT và được đánh giá về tài chính, nhưng xếp hạng thứ hai về giá đánh giá.

Đây là gói thầu thứ 56 mà PCC4 trúng thầu trong gần 4 năm qua. Tính riêng trong năm 2019, đây là gói thầu thứ 12.