(BĐT) - Công ty CP Xây lắp điện 1 (PCC1) vừa trúng Gói thầu số 06 Xây lắp đường dây và các ngăn lộ 110kV, đoạn từ T32 (nhánh rẽ 220kV Vĩnh Tường) đến 110kV Việt Trì thuộc Dự án Xây dựng mới và cải tạo đường dây 110kV Vĩnh Yên - Vĩnh Tường - Việt Trì.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Giá trúng thầu của PCC1 là 106,525 tỷ đồng, giảm 16,835 triệu đồng so với giá gói thầu.

Đây là gói thầu xây lắp thứ hai mà PCC1 trúng thầu tại dự án này. Trước đó, vào tháng 3/2021, Nhà thầu đã trúng Gói thầu số 05 Xây lắp đường dây 110kV từ 220kV Vĩnh Yên đến 220kV Vĩnh Tường với giá 82,089 tỷ đồng (giá gói thầu là 82,112 tỷ đồng).

Cả hai gói thầu đều đấu thầu qua mạng và có 2 nhà thầu tham dự (PCC1 và Công ty CP Thương mại Xây lắp Công nghiệp Thăng Long - gọi tắt là XLCN Thăng Long). Cả hai lần tham dự thầu, nhà thầu XLCN Thăng Long đều xếp thứ hai về giá đánh giá, giá chào thầu cao hơn so với PCC1.

Dự án nêu trên có tổng mức đầu tư là 249,84 tỷ đồng. Gói thầu số 06 và Gói thầu số 05 là hai gói thầu xây lắp chính của Dự án.