(BĐT) - PC Khánh Hòa vừa tổ chức buổi lễ công bố quyết định về công tác cán bộ vào ngày 15/11. Tham dự buổi lễ gồm có: Ban Tổng giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát, trưởng các đơn vị phòng ban, giám đốc các điện lực, xí nghiệp trực thuộc PC Khánh Hòa.
Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý vừa được bổ nhiệm

Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý vừa được bổ nhiệm

Trong đợt bổ nhiệm cán bộ quản lý tại PC Khánh Hòa kỳ này, có 3 cá nhân được Ban lãnh đạo Công ty phân công nhiệm vụ mới: Phó Tổng giám đốc Công ty Nguyễn Hải Đức, phụ trách kinh doanh, Phó giám đốc Điện lực Cam Lâm Mai Xuân Bá và Phó Trưởng phòng Quản lý đấu thầu Nguyễn Đức Huy. Trong đó, Phó giám đốc Mai Xuân Bá và Phó Trưởng phòng Nguyễn Đức Huy đã đạt yêu cầu trong kỳ thi tuyển chọn cán bộ quản lý đợt 2 năm 2019 tại PC Khánh Hòa vào tháng 8/2019; Phó Tổng giám đốc Nguyễn Hải Đức (nguyên Giám đốc Điện lực Diên Khánh – Khánh Vĩnh) đã đạt thủ khoa trong kỳ thi tuyển Phó Tổng giám đốc công ty do EVNCPC tổ thức trong tháng 8/2019.

Từ năm 2016 đến 2018, PC Khánh Hòa đã cử 4.027 lượt CBCNV tham gia các khóa đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn được tổ chức trong và ngoài nước. Cũng chính từ việc làm có định hướng rõ ràng, tại PC Khánh Hòa luôn có lực lượng kế thừa chất lượng, sẵn sàng đảm nhận các nhiệm vụ phù hợp đáp ứng yêu cầu của Công ty trong từng giai đoạn cụ thể.