(BĐT) - Ngày 8/6/2020 đến 3/7/2020 vừa qua, khóa học đào tạo cán bộ làm công tác điều độ đã được tổ chức tại hội trường Trung tâm điều độ Hệ thống điện miền Trung, số 80 Duy Tân, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
PC Khánh Hòa tham gia chương trình đào tạo cán bộ làm công tác điều độ

Tham gia khóa đào tạo có 229 học viên đến từ 13 tỉnh khu vực miền Trung, PC Khánh Hòa có 17 cán bộ tham gia, gồm 12 điều độ viên và 03 kỹ sư phương thức.

Nội dung chương trình đào tạo tập trung các chuyên đề: Bảo vệ rơ le trạm biến áp 110kV và tính toán chỉnh định rơ le máy biến áp 110kV; đồng thời cập nhật các nội dung liên quan đến Thông tư 30/2019/TT-BCT về việc bổ sung sửa đổi một số điều của Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương quy định hệ thống điện phân phối; cập nhật các nội dung liên quan đến Thông tư 31/2019/TT-BCT về việc bổ sung sửa đổi một số điều của Thông tư số 28/2014/TT-BCT ngày 15/09/2014 của Bộ Công Thương quy định quy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia, Thông tư số 40/2014/TT-BCT ngày 05/11/2014 của Bộ Công Thương quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia và Thông tư số 44/2014/TT-BCT ngày 28/11/2014 của Bộ Công Thương quy định quy trình thao tác hệ thống điện quốc gia.

Ngoài ra khóa đào tạo cũng dành riêng một buổi để các học viên cùng nhau trao đổi và làm rõ hơn các quy định của thông tư hoặc một số vấn đề vướng mắc trong quá trình công tác thực tế tại đơn vị. Kết thúc khóa đào tạo, các học viên được làm bài thu hoạch dưới hình thức kiểm tra trắc nghiệm để đánh giá sự tiếp thu của các học viên sau khóa học.