(BĐT) - Ngay sau khi có chỉ đạo của Bộ Công Thương về giảm giá điện, tiền điện, ngành điện nói chung, PC Khánh Hòa nói riêng đã tập trung huy động nhân lực, vật lực triển khai ngay nội dung chỉ đạo nhằm đảm bảo quyền lợi cho tất cả khách hàng trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19.
Hội nghị trực tuyến về việc hướng dẫn triển khai giảm giá điện cho cơ sở lưu trú du lịch với sự tham gia của khách mời - đại diện Sở Du lịch nhằm đảm bảo quyền lợi khách hàng khi thực hiện tại điểm cầu PC Khánh Hòa

Hội nghị trực tuyến về việc hướng dẫn triển khai giảm giá điện cho cơ sở lưu trú du lịch với sự tham gia của khách mời - đại diện Sở Du lịch nhằm đảm bảo quyền lợi khách hàng khi thực hiện tại điểm cầu PC Khánh Hòa

Công ty đã chủ động phối hợp với Sở Y tế để rà soát, xác nhận và kịp thời cập nhật việc giảm tiền điện ngay trong kỳ hóa đơn tháng 04, tháng 05 cho các cơ sở tham gia khám, xét nghiệm, điều trị, cách ly phòng chống dịch Covid 19. Đồng thời, đơn vị cũng đã phối hợp với Sở Du lịch để hỗ trợ xác nhận khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch có đủ giấy tờ xác nhận theo quy định.

Tính đến thời điểm 22/05/2020, PC Khánh Hòa đã thực hiện giảm hơn 150,39 triệu đồng tiền điện cho 25 đối tượng khách hàng là các cơ sở (không phải khách sạn) được dùng để phục vụ công tác, phòng chống dịch Covid 19. Riêng chính sách giảm giá điện, lũy kế đến 22/5/2020, toàn tỉnh đã có 372.455 tổng số khách hàng, cơ sở được giảm giá, tương ứng số tiền PC Khánh Hòa hỗ trợ giảm là 35,389 tỷ đồng. Trong đó, đối tượng giảm giá điện là khách hàng sinh hoạt chiếm tỉ lệ hơn 95% (356.326 khách hàng), chiếm gần 39% tổng số tiền hỗ trợ giảm.

Ước tính PC Khánh Hòa sẽ hỗ trợ khoảng 164 tỷ đồng, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng sử dụng điện trên toàn tỉnh. Với những cố gắng, nỗ lực này, ngành điện nói chung, PC Khánh Hòa nói riêng hy vọng chia sẻ phần nào những khó khăn của khách hàng trong mùa dịch Covid 19.