Ông Lê Viết Hải giữ chức Chủ tịch Hội đồng Sáng lập Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 14/12/2022, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình công bố các Nghị quyết thông qua việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm Chủ tịch HĐQT của Ông Lê Viết Hải, đồng thời ông Nguyễn Công Phú được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tập đoàn.
Ông Lê Viết Hải (bên trái) và ông Nguyễn Công Phú
Ông Lê Viết Hải (bên trái) và ông Nguyễn Công Phú

Theo đó, Nghị quyết số 50/2022/NQ–HĐQT.HBC thông qua việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Lê Viết Hải từ ngày 1/1/2023. Việc từ nhiệm này nhằm đảm bảo tính pháp lý trong việc đề cử ông Lê Viết Hiếu đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc vào kỳ Đại hội Đồng cổ đông năm 2023 sắp tới và được đồng thuận tuyệt đối (8/8 thành viên).

Nghị quyết cũng thông qua việc thành lập Hội đồng Sáng lập Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình và ông Lê Viết Hải giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng. Đồng thời, HĐQT đồng thuận 8/8 thành viên cùng thông qua Nghị quyết số 51/2022/NQ-HĐQT.HBC về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Công Phú - Thành viên HĐQT độc lập giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình kể từ ngày 1/1/2023.

Ông Nguyễn Công Phú sinh năm 1951, nguyên quán Quảng Trị, tốt nghiệp Kỹ sư Tạo tác - Thủy lợi, Khoá đầu tiên tại Đại học Khoa học - Huế. Năm 1993, ông trúng tuyển học bổng của Chính phủ Pháp để tiếp tục lấy Tiến sĩ về cơ học đất và công trình ngầm - Đại học Khoa học Paris, Trường Cầu đường Paris.

Trong 30 năm sống ở nước ngoài, ông Nguyễn Công Phú đã tham gia thiết kế và quản lý nhiều công trình xây dựng tại hơn 20 nước ở các châu lục. Tại Đại hội Đồng cổ đông năm 2021 của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, ông Nguyễn Công Phú được bầu vào Thành viên HĐQT độc lập, thành viên Ủy ban Kiểm toán.

Hội đồng Sáng lập Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình là cơ quan tham mưu, tư vấn và phản biện cho HĐQT và Ban Điều hành của Tập đoàn về chiến lược kinh doanh và các quyết sách trong hoạt động quan trọng của Tập đoàn nhằm đảm bảo cho Hòa Bình, một Thương hiệu Quốc gia đang giữ vị trí số 1 trong ngành xây dựng Việt Nam, tiếp tục phát triển mạnh mẽ đúng với hoài bão, sứ mệnh, triết lý kinh doanh và các giá trị cốt lõi đã xác định trong tuyên ngôn giá trị của Tập đoàn.

Sự phối hợp giữa ông Lê Viết Hải trong vai trò Chủ tịch Hội đồng Sáng lập và ông Nguyễn Công Phú trong vai trò Chủ tịch HĐQT sẽ tập trung sức mạnh và trở thành bệ đỡ hậu thuẫn cho thế hệ trẻ kế thừa của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình phát huy năng lực và đưa Tập đoàn chuyển mình sang giai đoạn mới, phát triển mạnh mẽ và bền vững.

Chuyên đề