(BĐT) - 478/478 (100%) đại biểu Quốc hội đã biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết bầu ông Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng làm Tổng Thư ký Quốc hội khóa XV.
Ông Bùi Văn Cường được bầu làm Tổng thư ký Quốc hội khóa XV

Ông Bùi Văn Cường được bầu làm Tổng thư ký Quốc hội khóa XV

Tiếp tục công tác nhân sự tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, sáng 21/7, Quốc hội thực hiện quy trình bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Trong đó, ông Bùi Văn Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khóa XIV - được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề cử để bầu làm Tổng Thư ký Quốc hội khóa XV.

Sau đó, Quốc hội bầu Tổng Thư ký Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả, đại biểu thống nhất bầu ông Bùi Văn Cường làm Tổng Thư ký Quốc hội.

478/478 (100%) đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết đã tán thành thông qua Nghị quyết bầu ông Bùi Văn Cường làm Tổng Thư ký Quốc hội khóa XV.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường

Sinh ngày 18/6/1965.

Ngày vào Đảng: 14/6/1992.

Quê quán: Xã Thăng Long, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Dân tộc: Kinh.

Chức vụ:

- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), Khoá XII, khoá XIII.

- Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

- Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, Khoá XIV, Khóa XV

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kỹ thuật An toàn hàng hải, Thạc sĩ An toàn hàng hải, Kỹ sư Điều hành tàu biển.

Trình độ ngoại ngữ: Cử nhân tiếng Anh

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1/1990 – 2/1999: Giảng viên Khoa Hàng Hải, Phó Bí thư rồi Bí thư Đoàn trường Đại học Hàng Hải (ĐHHH); Giám đốc Trung tâm Đào tạo - GTVL ĐHHH; Phó Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ, ĐHHH; Phó Bí thư Thành đoàn Hải Phòng, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hải Phòng; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Khối Cơ quan Thành đoàn Hải Phòng

2/1999 – 2/2006: Giám đốc Trung tâm Văn hóa nghệ thuật sinh viên Việt Nam, Trưởng ban Kiểm tra Trung ương Hội sinh viên Việt Nam; Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Khối Cơ quan Trung ương Đoàn…

10/2006 – 4/2008: Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

4/2008 – 9/2011: Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khóa XIII (nhiệm kỳ 2005-2010) và khóa XIV (nhiệm kỳ 2010-2015), Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Tại Đại hội lần thứ XI của Đảng Ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI.

9/2011 – 6/2012: Phó Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khoá XI, Đại biểu Quốc hội khóa XIII

6/2012 – 4/2016 : Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương khóa II (nhiệm kỳ 2010-2015), khóa III (nhiệm kỳ 2015-2020); Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Tại Đại hội XII của Đảng, ông được bầu làm Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XII.

4/2016 – 7/2019: Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XI, khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng khoá XII, Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

7/2019 – 4/2021: Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khóa XVI (nhiệm kỳ 2015-2020), khoá XVII (nhiệm kỳ 2020-2025).

Tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tháng 4/2021: Tại kỳ họp 11 Quốc hội khoá XIV, ông Bùi Văn Cường được bầu làm Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Tháng 7/2021: Tại Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội Khóa XV, ông Bùi Văn Cường được bầu làm Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XV, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.