(BĐT) - Theo Báo cáo tài chính quý II/2020, Công ty CP Dược Hậu Giang ghi nhận doanh thu đạt 820,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 185,7 tỷ đồng, lần lượt giảm 15,9% và tăng 6,2% so với cùng kỳ 2019.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, Công ty đạt 1.678,7 tỷ đồng doanh thu và 362,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 3,7% và tăng 17% so với 6 tháng đầu năm 2019.

Được biết, năm 2020, Công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần là 3.866 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 720 tỷ đồng, dự kiến chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 30%.

Như vậy, sau nửa đầu năm nay, Công ty đã hoàn thành 43,4% kế hoạch doanh thu và 55,8% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Dù tăng trưởng về lợi nhuận, song trong 6 tháng đầu năm, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính tạo ra 281,6 tỷ đồng, thấp hơn so với con số ở cùng kỳ năm trước là 319,5 tỷ đồng.