(BĐT) - Ngày 4/12 tới, Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC - UPCoM) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 60%. Thời gian thanh toán vào 29/1/2020.

Như vậy với 16 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ chi khoảng 96 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Bên cạnh đó, Công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành 8 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ phát hành 2:1. Nguồn vốn phát hành lấy từ quỹ đầu tư phát triển theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

Về kết quả kinh doanh quý III/2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 102,79 tỷ đồng, tăng 90,81%; lợi nhuận sau thuế đạt 97,91 tỷ đồng, tăng 115,57% so với quý III/2019.

Trong cơ cấu doanh thu, lĩnh vực kinh doanh bất động sản đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 90,41 tỷ đồng, tăng hơn 109% so với cùng kỳ; doanh thu cung cấp dịch vụ chỉ tăng nhẹ, lên hơn 11 tỷ đồng.