Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam (UPCoM: XHC) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020. Theo đó, công ty đặt kế hoạch doanh thu năm nay tăng 15% lên 640 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế toàn công ty dự kiến 77,6 tỷ đồng, giảm 2% so với năm trước; riêng lợi nhuận sau thuế từ nhà máy tăng 20% lên 27,6 tỷ đồng.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Năm 2019, Xuân Hòa có doanh thu tăng hơn 20% và lợi nhuận sau thuế tăng 46% đạt 79 tỷ đồng. Với kết quả đó, công ty quyết định chia cổ tức năm 2019 là 30% bằng tiền (đã tạm ứng tháng 8/2019 với tổng số tiền hơn 63 tỷ đồng). Kế hoạch cổ tức cho năm 2020 sẽ tăng thành 40%, tương ứng giá trị hơn 84 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng dự kiến trình kế hoạch niêm yết cổ phiếu nhằm quảng bá hình ảnh, tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu, tạo sức ép về mặt quản trị và minh bạch thông tin để cổ đông dễ dàng tiếp cận, thu hút các nhà đầu tư trong trường hợp huy động vốn mới.

Cổ phiếu XHC bắt đầu giao dịch trên hệ thống UPCoM kể từ 3/11/2016. Giá cổ phiếu nhìn chung có chiều hướng đi lên và hiện đạt 21.000 đồng/cp, ứng với vốn hóa thị trường 443 tỷ đồng.

Xuân Hoà là thương hiệu nội thất nổi tiếng ở Việt Nam, tuy nhiên nguồn lợi nhuận chính của công ty chủ yếu đến từ liên doanh Takanichi Việt Nam (nay đã đổi tên thành Công ty TNHH Toyota Boshoku Hà Nội). Liên doanh với Toyota này đóng góp 56 tỷ lợi nhuận năm 2019, chiếm tỷ trọng khoảng 70% tổng lợi nhuận cho công ty.

Theo NDH