(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh VNA đang thông báo bán đấu giá tài sản là cáp đồng phế liệu thu hồi đợt 2 năm 2021 không có nhu cầu sử dụng đã nhập kho Viễn thông Ninh Bình tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Khối lượng cáp đồng phế liệu bán đấu giá là 347.701 m cáp đồng các loại. Giá khởi điểm tài sản bán đấu giá là 43,083 tỷ đồng. Giá khởi điểm đã bao gồm thuế GTGT. Khách hàng trúng đấu giá tự chịu chi phí trong việc vận chuyển, bốc xếp, lưu giữ tài sản.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá được bán và tiếp nhận trực tiếp từ ngày 24/11 - 10/12/2021 (trừ Thứ 7, Chủ nhật) tại Công ty Đấu giá hợp danh VNA. Thời gian xem tài sản từ ngày 24 - 26/11/2021 tại kho của Viễn thông Ninh Bình. Khi đi xem tài sản, khách hàng cung cấp cho đơn vị có tài sản giấy giới thiệu của Công ty Đấu giá hợp danh VNA.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức đấu giá trực tuyến theo phương thức trả giá lên. Sau khi khách hàng mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá theo đúng thời gian và địa điểm nêu trên, yêu cầu khách hàng vào Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: lacvietauction.vn để đăng ký tài khoản (nếu như khách hàng chưa có tài khoản) và đăng ký tham gia đấu giá trực tuyến theo đúng thời gian quy định. Cuộc đấu giá được tổ chưc vào ngày 13/12/2021 tại Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến lacvietauction.vn.