(BĐT) - Ngày 12/7 tới, Công ty CP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành sẽ tổ chức đấu giá 5 triệu cổ phần để huy động vốn thực hiện Dự án Phát triển sản phẩm mới pallet và thùng rác công nghiệp. Tăng trưởng kinh doanh trong thời gian gần đây của Nhựa Việt Thành là chất xúc tác quan trọng cho thành công của đợt đấu giá. Tuy nhiên, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh lại liên tục âm cho thấy những rủi ro tiềm ẩn.
Công ty CP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành đấu giá 5 triệu cổ phần để huy động vốn phát triển sản phẩm mới. Ảnh: Việt Thành

Công ty CP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành đấu giá 5 triệu cổ phần để huy động vốn phát triển sản phẩm mới. Ảnh: Việt Thành

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo kế hoạch đấu giá 5 triệu cổ phần của Nhựa Việt Thành. Là doanh nghiệp chưa niêm yết và giao dịch trên sàn chứng khoán, mức giá khởi điểm đưa ra dựa trên nhiều phương pháp. HĐQT Nhựa Việt Thành đã thống nhất giá khởi điểm 11.000 đồng/cổ phần. Mức giá đưa ra được xem là hấp dẫn khi đặt cạnh kết quả kinh doanh của Nhựa Việt Thành.

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, doanh thu bán hàng của Công ty trong giai đoạn 2018 - 2020 liên tục tăng trưởng, từ mức 336 tỷ đồng năm 2018 đã tăng lên 464 tỷ đồng năm 2019 (tăng 38%) và 526 tỷ đồng năm 2020 (tăng 13% so với năm 2019). Lợi nhuận sau thuế từ mức âm 6,9 tỷ đồng năm 2018 đã tăng lên 5,2 tỷ đồng năm 2019 và 13,1 tỷ đồng năm 2020. Tính riêng trong quý I/2021, lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 12,5 tỷ đồng, tương đương với mức thu nhập trên một cổ phần (EPS) 1.215 đồng.

Nhựa Việt Thành đặt mục tiêu năm 2021 sẽ lãi ròng 66,8 tỷ đồng. Với mức lợi nhuận này, EPS năm 2021 sẽ đạt 4.453 đồng/cổ phần. Còn trong trường hợp chào bán thành công 5 triệu cổ phần trong đợt đấu giá tới, EPS năm 2021 sẽ ở mức 3.340 đồng/cổ phần.

Tuy nhiên, dòng tiền của Nhựa Việt Thành lại tương phản với kết quả kinh doanh. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Công ty liên tục âm trong 3 năm gần đây (2018 - 2020) với các con số lần lượt 48,7 tỷ đồng, 47,1 tỷ đồng và 21,7 tỷ đồng. Ngay trong quý I/2021, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Nhựa Việt Thành cũng âm 62,1 tỷ đồng.

Công ty CP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành được thành lập vào tháng 3/2011, địa chỉ tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất và thương mại nhựa gia dụng như tủ nhựa, bàn nhựa, ghế nhựa… Hiện Công ty có vốn điều lệ 150 tỷ đồng.

Nguyên nhân dẫn đến kinh doanh không tạo ra tiền bắt nguồn từ việc nợ phải thu của Công ty liên tục tăng từ mức 63 tỷ đồng cuối năm 2018 lên 111,6 tỷ đồng vào cuối quý I/2021. Bên cạnh đó, hàng tồn kho trong giai đoạn này cũng liên tục tăng, từ mức 138,6 tỷ đồng cuối năm 2018 lên đến 259 tỷ đồng cuối năm 2020 và tại thời điểm cuối quý I/2021 là 285,4 tỷ đồng.

Không chỉ nguồn tiền thu về từ cung cấp hàng hóa, dịch vụ không đủ để tài trợ cho hoạt động sản xuất - kinh doanh, dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư cũng liên tục âm khiến Nhựa Việt Thành phải phụ thuộc vào vốn vay. Tính đến thời điểm cuối quý I/2021, nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Công ty ở mức 319 tỷ đồng, gấp 1,8 lần so với thời điểm cuối năm 2018.

Một chuyên gia tài chính cho biết, doanh nghiệp có thể báo cáo lợi nhuận hàng năm lên đến hàng trăm tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng cao, nhưng khi dòng tiền âm nhiều năm, đây có thể là tín hiệu cảnh báo tình hình kinh doanh của doanh nghiệp đang có vấn đề. Chẳng hạn, bán hàng không thu được tiền, hay doanh thu có vấn đề.