• Nhựa Việt Thành, rủi ro dòng tiền trước đợt đấu giá cổ phần

    18/06/2021 14:00

    (BĐT) - Ngày 12/7 tới, Công ty CP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành sẽ tổ chức đấu giá 5 triệu cổ phần để huy động vốn thực hiện Dự án Phát triển sản phẩm mới pallet và thùng rác công nghiệp. Tăng trưởng kinh doanh trong thời gian gần đây của Nhựa Việt Thành là chất xúc tác quan trọng cho thành công của đợt đấu giá. Tuy nhiên, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh lại liên tục âm cho thấy những rủi ro tiềm ẩn.

chuyên đề

Kết nối đầu tư