Nhựa An Phát Xanh huy động 670 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu ra công chúng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, Công ty CP Nhựa An Phát Xanh đã bán thành công 55,84 triệu cổ phiếu trên tổng số 100 triệu cổ phiếu chào bán ra công chúng. Đợt chào bán đã thu hút 35 nhà đầu tư tham gia, gồm 2 tổ chức và 33 cá nhân. Với mức giá đấu thành công bình quân 12.000 đồng/CP, Nhựa An Phát Xanh đã thu về hơn 670 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cùng với việc phát triển mảng kinh doanh truyền thống là bao bì màng mỏng, gần đây, Nhựa An Phát Xanh đã đa dạng hóa sản phẩm, tập trung phát triển nguyên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn AnBio và dòng sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn AnEco thân thiện với môi trường.

Trong quý I/2022, Công ty ghi nhận 4.027 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng 76,4% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 16%, đạt gần 123 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý I/2022, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 10.477 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả chiếm khoảng 48,7%.

Chuyên đề