#Nhựa An Phát Xanh
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Nhựa An Phát Xanh huy động 670 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu ra công chúng

(BĐT) - Theo thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, Công ty CP Nhựa An Phát Xanh đã bán thành công 55,84 triệu cổ phiếu trên tổng số 100 triệu cổ phiếu chào bán ra công chúng. Đợt chào bán đã thu hút 35 nhà đầu tư tham gia, gồm 2 tổ chức và 33 cá nhân. Với mức giá đấu thành công bình quân 12.000 đồng/CP, Nhựa An Phát Xanh đã thu về hơn 670 tỷ đồng.
Nhựa An Phát Xanh lên kế hoạch đấu giá 75 triệu cổ phiếu

Nhựa An Phát Xanh lên kế hoạch đấu giá 75 triệu cổ phiếu

(BĐT) -  Ngày 5/2 tới, Công ty CP Nhựa An Phát Xanh (mã chứng khoán: AAA) sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021 để thông qua phương án đấu giá 75 triệu cổ phiếu và vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội cổ đông.