(BĐT) - Công ty CP Nhựa An Phát Xanh (mã chứng khoán: AAA) thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức năm 2020.

Theo đó, ngày 6/9 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và chia cổ tức tiền mặt cho cổ đông. Trong đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành cổ phiếu tỷ lệ 10:1, tương ứng 29,68 triệu cổ phiếu mới dự kiến phát hành thêm.

Ngoài ra, cổ đông còn nhận thêm cổ tức bằng tiền năm 2020 với tỷ lệ 5%. Với 296,76 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ trả tổng cộng 148,38 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu. Ngày thanh toán dự kiến là 28/10/2021.

Quý II/2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt đạt 3.265 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 92,8 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 80% và 25% so với quý II/2020. Lũy kế 6 tháng tại báo cáo tài chính hợp nhất, AAA ghi nhận 5.548 tỷ đồng doanh thu và 182 tỷ đồng lợi nhuận, lần lượt tăng 64% và 33% so với cùng kỳ năm ngoái.