(BĐT) - Ngày 28/8 tới, Công ty CP Nhựa An Phát Xanh sẽ tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2020 để thông qua việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Theo tài liệu họp, phương án chi trả cổ tức điều chỉnh là 15% vốn điều lệ, trong đó, 5% đã tạm ứng, còn lại 5% trả tiền mặt và 5% trả bằng cổ phiếu. Xét về tỷ lệ không thay đổi so với phương án cũ nhưng xét về giá trị có sự thay đổi do doanh nghiệp vừa phát hành thêm 40 triệu cổ phiếu thực hiện chứng quyền làm tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành và vốn điều lệ.

Do vậy, tổng số tiền chia cổ tức năm 2019 là 297 tỷ đồng thay vì 257 tỷ đồng. Số tiền chia cổ tức 5% tiền mặt còn lại tăng từ 85,6 tỷ lên 105,6 tỷ đồng và số lượng cổ phiếu phát hành thêm để chia cổ tức tăng từ 8,6 triệu lên 10,6 triệu đơn vị.

Doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội vào ngày 10/8.

Theo thông báo ban đầu, Ban lãnh đạo Công ty dự kiến tổ chức cuộc họp tại trụ sở chính (Lô CN11+CN12, Cụm công nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương). Song, dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp tại tỉnh Hải Dương, Công ty thay đổi địa điểm họp đến tầng 16, toàn nhà PV Oil, 148 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.