Nhiều vấn đề nóng được trao đổi tại Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Dự kiến vào ngày 18/9, Diễn đàn Kinh tế - Xã hội năm 2022 với chủ đề “Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thức đẩy phục hồi và phát triển bền vững” sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Đây là một hoạt động thường niên của Quốc hội, với sự tham gia đồng chủ trì của các cơ quan, viện nghiên cứu, được khởi động từ năm 2021, nhằm tập hợp, tổng hợp ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý về các vấn đề nóng của kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế.

Những ý kiến tại Diễn đàn kinh tế năm 2021 đã góp phần thiết kế chính sách tài khóa linh hoạt, phù hợp, góp phần phục hồi nền kinh tế sau một thời gian dài chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của dịch bệnh.

Năm nay, Diễn đàn sẽ tập trung trao đổi, thảo luận về các vấn đề như: Làm rõ bối cảnh quốc tế; xu hướng cơ cấu lại nền kinh tế; đánh giá toàn diện, khách quan thực trạng nền kinh tế Việt Nam trong 9 tháng năm 2022 và dự báo cả năm 2022. Trao đổi, tham vấn ý kiến về các vấn đề nóng của kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế; các vấn đề về thể chế phát triển trong bối cảnh mới; nhận diện rủi ro lạm phát, rủi ro tài chính, tài khóa, tiền tệ. Rà soát, đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thời gian qua, đặc biệt là Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Nghị quyết số 32/2021/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022…

Chuyên đề