(BĐT) - Cuối tuần qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức họp báo giới thiệu Luật Doanh nghiệp (DN) 2020, Luật Đầu tư 2020 và Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Các luật này sẽ có hiệu lực vào ngày 1/1/2021.
Toàn cảnh họp báo giới thiệu Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Đầu tư 2020 và Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Ảnh: Trương Gia

Toàn cảnh họp báo giới thiệu Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Đầu tư 2020 và Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Ảnh: Trương Gia

Ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho biết, Luật DN 2020 đã hoàn thiện khung khổ pháp lý về tổ chức quản trị doanh nghiệp đạt chuẩn mực của thông lệ tốt và phổ biến ở khu vực và quốc tế; thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, thu hút vốn, nguồn lực vào sản xuất kinh doanh; góp phần nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh...

Với Luật Đầu tư 2020, ông Quách Ngọc Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế thuộc Bộ KH&ĐT nhấn mạnh, mục tiêu lớn nhất của Luật là nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút nguồn lực đầu tư trong nước và nước ngoài phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển ngành, lĩnh vực, địa bàn trên cơ sở bảo đảm an ninh, quốc phòng, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

Về Luật PPP, ông Nguyễn Đăng Trương, Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu chia sẻ, Luật đã hoàn thiện cơ chế tổng thể bao gồm các hình thức hỗ trợ, ưu đãi và bảo đảm đầu tư từ phía Nhà nước cho nhà đầu tư để tăng tính hấp dẫn của dự án, thu hút đầu tư mạnh mẽ, cũng như bảo đảm việc thực hiện dự án thành công. Về lĩnh vực đầu tư, Luật khu biệt 5 lĩnh vực thiết yếu để đầu tư theo phương thức PPP nhằm tập trung nguồn lực bao gồm :giao thông; lưới điện, nhà máy điện (trừ nhà máy thuỷ điện và trường hợp Nhà nước độc quyền theo quy định của Luật Điện lực); thuỷ lợi, cung cấp nước sạch, thoát nước, xử lý nước thải, chất thải; y tế, giáo dục - đào tạo; hạ tầng công nghệ thông tin.