Nhiều địa phương chậm công khai kết quả đấu thầu thuốc

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Khảo sát của phóng viên Báo Đấu thầu cho thấy, nhiều gói thầu mua sắm tập trung cấp địa phương về thuốc, vật tư, hóa chất y tế có quy mô lớn, lên tới hàng trăm tỷ đồng, được tổ chức lựa chọn nhà thầu (LCNT) từ năm 2021 của nhiều Sở Y tế như Nam Định, Khánh Hòa, Đồng Tháp… chưa được công bố kết quả.
nhiều gói thầu mua sắm tập trung cấp địa phương về thuốc, vật tư, hóa chất y tế có quy mô lớn...chưa được công bố kết quả. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
nhiều gói thầu mua sắm tập trung cấp địa phương về thuốc, vật tư, hóa chất y tế có quy mô lớn...chưa được công bố kết quả. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tại Khánh Hòa, kế hoạch LCNT Dự toán Cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao sinh phẩm cho các đơn vị trong ngành y tế từ tháng 9/2021 đến hết tháng 8/2023 với tổng dự toán hơn 1.382 tỷ đồng được UBND Tỉnh phê duyệt vào ngày 14/7/2021. Dự toán được chia làm 3 gói thầu, gồm: Gói số 1 - Gói thầu Thuốc generic (giá gói thầu 1.284 tỷ đồng), Gói số 2 - Gói thầu Thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền (không bao gồm vị thuốc cổ truyền, 87,33 tỷ đồng), Gói số 3 - Gói thầu Vị thuốc cổ truyền (11,114 tỷ đồng). Các gói thầu đều được đóng thầu vào ngày 10/9/2021. Tuy nhiên, cho đến nay, đã 10 tháng trôi qua, kết quả LCNT của các gói thầu này vẫn chưa được Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa công bố.

Tình trạng này cũng xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp. Ngày 2/2/2021, 5 gói thầu mua thuốc cho ngành y tế tỉnh Đồng Tháp năm 2021 - 2023 được UBND Tỉnh phê duyệt kế hoạch LCNT với tổng dự toán là 1.643 tỷ đồng. Trong đó, giá Gói thầu Thuốc generic (nhóm 1) là 349,659 tỷ đồng, Gói thầu Thuốc generic (nhóm 2) là 280,277 tỷ đồng, Gói thầu Thuốc generic (nhóm 3) là 177,205 tỷ đồng, Gói thầu Thuốc generic (nhóm 4) là 763,037 tỷ đồng, Gói thầu Thuốc generic (nhóm 5) là 73,284 tỷ đồng. Cả 5 gói thầu đều được đóng thầu vào ngày 19/3/2021 và cho đến nay, kết quả LCNT vẫn chưa được công bố.

Câu chuyện tương tự cũng xảy ra ở một số địa phương khác. Đơn cử Gói thầu số 02 Mua thuốc Heparin sử dụng cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Nam Định từ tháng 10/2021 đến hết tháng 12/2022 do Sở Y tế tỉnh Nam Định thực hiện (đóng thầu từ ngày 22/10/2021 và có kết quả LCNT ngay trong năm 2021).

Phản hồi với phóng viên Báo Đấu thầu về nguyên nhân chưa đăng tải, mỗi đơn vị đưa ra một lý do khác nhau. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa, do việc tổ chức LCNT của các gói thầu nêu trên diễn ra trong thời điểm dịch bệnh Covid-19, nên cán bộ phụ trách kiêm nhiệm nhiều việc và quên đăng tải.

Theo giải thích của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp, thực tế, kết quả LCNT đã được phê duyệt từ tháng 7/2021. Sau khi có kết quả LCNT, Sở Y tế Tỉnh đã chuyển thông tin báo cáo với Bộ Y tế. Cán bộ phụ trách mới được điều động, chuyển công tác từ tháng 4/2021 nên không nắm được quy định về việc bắt buộc công khai thông tin đấu thầu.

Sau khi trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, cán bộ thuộc một số Sở Y tế cho biết sẽ đăng tải thông tin bổ sung.

Chuyên đề