(BĐT) - Mặc dù chưa hết năm nhưng toàn ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) đã thực hiện vượt kế hoạch nhiều chỉ tiêu đề ra cho cả năm 2019 như: số người tham gia BHXH tự nguyện và số người tham gia bảo hiểm y tế. Thông tin này vừa được báo cáo tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc tháng 12/2019 của BHXH Việt Nam.
 toàn ngành BHXH đã thực hiện vượt kế hoạch nhiều chỉ tiêu đề ra cho cả năm 2019

toàn ngành BHXH đã thực hiện vượt kế hoạch nhiều chỉ tiêu đề ra cho cả năm 2019

Số người tham gia BHXH tự nguyện vượt 13% kế hoạch

BHXH Việt Nam cho biết, tính đến hết tháng 11/2019, có 2 chỉ tiêu đã vượt kế hoạch được giao. Cụ thể, cả nước có 533.000 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 113% kế hoạch giao; 85,29 triệu người tham gia BHYT (đạt 100,15% kế hoạch giao).

Các chỉ tiêu còn lại cũng đạt ở mức cao, xấp xỉ với kế hoạch được giao. Trong đó, cả nước có khoảng 15,065 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 99,6% so với kế hoạch giao; khoảng 13,193 triệu người tham gia BHTN, đạt 99,7% kế hoạch giao.

Về số thu, toàn ngành đã thu BHXH, BHYT, BHTN được số tiền 322.316 tỷ đồng (đạt 89,6% kế hoạch giao). Trong đó, thu BHXH là 218.687 tỷ đồng, thu BHTN là 15.522 tỷ đồng, thu BHYT là 87.576 tỷ đồng. Tổng số nợ BHXH phải tính lãi (từ 1 tháng trở lên) đạt khoảng 7.286 tỷ đồng, bằng 2,03% so với kế hoạch thu được giao năm 2019.

Toàn Ngành cũng đã giải quyết 107.440 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 775.543 người hưởng trợ cấp 1 lần; 9.876.261 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; thanh toán chi phí KCB BHYT khoảng 167,828 triệu lượt người; phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết 878.418 người hưởng chế độ BHTN.

Để đạt được kết quả tích cực nêu trên, theo BHXH Việt Nam, toàn Ngành đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), triển khai giao dịch điện tử đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp như: tổ chức bộ phận “Một cửa” tại BHXH cấp tỉnh, cấp huyện; vận hành có hiệu quả hệ thống “Một cửa điện tử”…

Ngay trong tháng 11/2019, BHXH Việt Nam đã phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông chính thức khai trương cơ sở dữ liệu chuyên ngành BHXH và kết nối hệ thống thông tin quản lý hộ tịch qua trục dữ liệu quốc gia phục vụ liên thông khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi… Mới đây nhất, 1 trong 5 dịch vụ công sẽ được cung cấp đầu tiên trên Cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG) thực hiện tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước là dịch vụ cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do mất, hỏng.

Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm

Mặc dù đã đạt được những kết quả đáng kể nêu trên, nhưng theo Thứ trưởng - Tổng giám đốc Nguyễn Thị Minh, tại một số tỉnh, thành phố, nhất là các tỉnh, thành phố lớn, số nợ phải tính lãi vẫn ở mức cao. Việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT đã có sự chuyển biến, nhưng đang có dấu hiệu chững lại, nhất là BHXH tự nguyện. Công tác kiểm soát chi phí KCB BHYT tại một số địa phương chưa tốt. Việc thực hiện giám định trên Hệ thống thông tin giám định điện tử tại một số tỉnh, thành phố chưa đạt yêu cầu đề ra, kết quả từ chối thanh toán giám định theo các chuyên đề còn thấp, dẫn đến nguy cơ cao vượt dự toán chi KCB BHYT được giao năm 2019. Công tác rà soát, xử lý trùng dữ liệu, cấp mã số BHXH cho người tham gia vẫn chưa đạt yêu cầu, tiến độ đề ra…

Theo phản ánh nhiều địa phương, một trong những chỉ tiêu còn gặp nhiều khó khăn nhất là chỉ tiêu giảm nợ. Không ít đơn vị sử dụng lao động chây ì, trốn đóng BHXH, BHYT cho người lao động, trong khi chế tài xử phạt chậm đóng vẫn chưa đủ sức răn đe...

Đặt ra nhiệm vụ cho toàn Ngành trong tháng cuối cùng của năm 2019, Lãnh đạo BHXH Việt Nam chỉ đạo, các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố cần chung sức, quyết liệt hơn nữa trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Toàn Ngành cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; chú trọng phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; tăng cường thanh kiểm tra các đơn vị, DN nợ BHXH, BHYT để giảm nợ đọng.

Đồng thời, cần tập trung hoàn thiện các phần mềm nghiệp vụ, giải quyết các vướng mắc còn tồn đọng trong năm 2019; rà soát, xử lý dữ liệu thẻ BHYT cấp trùng; hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình, cấp mã số BHXH cho người tham gia...

Đặc biệt, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam nhấn mạnh, toàn Ngành cần quản lý chặt chẽ việc chi trả các chế độ BHXH ngắn hạn, trợ cấp một lần, chi trả trợ cấp BHTN. Tăng cường, chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT tại cơ sở y tế, đảm bảo thực hiện thực hiện đúng dự toán được Chính phủ giao năm 2019. Thực hiện nghiêm túc việc giám định điện tử trên Hệ thống thông tin giám định, kết hợp duy trì giám định trực tiếp tại cơ sở KCB; kịp thời phối hợp xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH.

Cùng với đó, cần tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng, trách nhiệm trong quản lý, khai thác, sử dụng các phần mềm nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Ngành. Triển khai hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và DN; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đẩy mạnh việc giao dịch điện tử, quản lý, sử dụng văn bản điện tử trong hệ thống cơ quan BHXH và trên trục liên thông của Chính phủ.