Nhiệm kỳ Chính phủ thành công trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Sáng 23/2, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chính phủ.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên thảo luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Quang Khánh
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên thảo luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Quang Khánh

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chính phủ. Theo đó, Chính phủ đã khẩn trương ban hành các chương trình, kế hoạch, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Hằng năm, Chính phủ đều đề ra phương châm hành động, quan điểm điều hành và các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Không ngừng đổi mới, cải cách mạnh mẽ, kiên định, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được Đảng, Quốc hội đề ra…

Trước tình hình đại dịch Covid-19, Chính phủ và Thủ tướng đã chỉ đạo thống nhất quan điểm điều hành với tinh thần “khó khăn gấp hai thì phải nỗ lực, cố gắng gấp ba”, quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép” là vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong điều kiện “bình thường mới”.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Đây là nhiệm kỳ rất thành công trong bối cảnh, điều kiện có nhiều khó khăn mà Chính phủ vẫn vững vàng chèo lái nền kinh tế đất nước, đạt được thành tựu rất có ý nghĩa.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ những dấu ấn khác như Chính phủ đã giải quyết hài hoà các lĩnh vực, không nặng bên này, nhẹ bên kia với phương châm “không để ai lại phía sau trong quá trình phát triển” của đất nước. Chúng ta cũng giữ vững được quốc phòng, an ninh trong mọi tình huống...

Chuyên đề