HĐQT Công ty CP Phát triển Đô thị Từ Liêm (Nhà Từ Liêm, HoSE: NTL) chốt quyềm tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là 30/12, tương ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/12. Ngày thanh toán là 14/1/2020. 
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Với gần 61 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi gần 61 tỷ đồng để trả cổ tức. Năm 2019, công ty dự kiến chia cổ tức theo tỷ lệ 15%.

Lũy kế 9 tháng, Nhà Từ Liêm đạt doanh thu 598,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 143,5 tỷ đồng. Phần lợi nhuận này có đóng góp phần lớn từ quý II với 84 tỷ đồng do công ty ghi nhận từ bàn giao sản phẩm bất động sản. So với kế hoạch năm, công ty hoàn thành 74% doanh thu và 61% lợi nhuận.

Theo NDH