(BĐT) - ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP GTNFoods đã kết thúc cách đây hơn 3 tháng với nhiều quyết sách quan trọng được thông qua nhưng đến nay vẫn để lại dư âm không tốt đối với các cổ đông nhỏ của doanh nghiệp này. Trong khi đó, đại diện GTNFoods cho rằng, cuộc họp đã đảm bảo được quyền lợi của các cổ đông.
Nguồn: Internet

Nguồn: Internet

Theo đơn phản ánh của cổ đông GTNFoods gửi đến Báo Đấu thầu mới đây, Công ty đã vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật và chính điều lệ của doanh nghiệp trong quá trình tổ chức ĐHĐCĐ.

Cụ thể, ĐHĐCĐ của GTNFoods diễn ra vào ngày 19/3/2021 theo hình thức trực tuyến với nội dung quan trọng về việc sáp nhập Công ty với Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam. Với tầm quan trọng của hoạt động này, các cổ đông của GTNFoods muốn nêu lên quan điểm cũng như lắng nghe Ban lãnh đạo Công ty về tương lai doanh nghiệp sau sáp nhập trước khi quyết định sẽ bỏ phiếu tán thành hay không.

Tuy nhiên, thông báo mời họp và quy chế biểu quyết của GTNFoods quy định thời gian nhận Phiếu biểu quyết của cổ đông gửi về Công ty chậm nhất là 16h ngày 18/3/2021, trước một ngày cuộc họp diễn ra. Cổ đông cho rằng, họ có quyền cân nhắc biểu quyết trước ngày họp hoặc trong ngày họp, GTNFoods không thể bắt buộc cổ đông phải biểu quyết từ trước khi ĐHĐCĐ diễn ra.

Trao đổi với Báo Đấu thầu, Luật sư Nguyễn Văn Kiệm - Công ty Luật TNHH AMP Legal cho biết, chiếu theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp quy định về thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ, trong trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ công ty được tổ chức thì cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp. Việc lựa chọn biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp hay gửi Phiếu biểu quyết đến cuộc họp là quyền của cổ đông được pháp luật quy định. Điều lệ của Công ty chỉ được quy định về phương tiện mà cổ đông có thể sử dụng để gửi Phiếu biểu quyết chứ không thể yêu cầu cổ đông phải biểu quyết theo cách thức mà Công ty lựa chọn. Vì vậy, việc Công ty GTNFoods yêu cầu cổ đông bỏ phiếu các nội dung trong chương trình hợp ĐHĐCĐ và gửi phiếu biểu quyết trước khi khai mạc cuộc họp là không đúng quy định pháp luật.

GTNFoods cho biết, cách thức biểu quyết trên vẫn đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Cuộc họp được diễn ra trực tuyến là nhằm đảm bảo chủ trương phòng chống lây lan dịch bệnh Covid-19. Còn cổ đông muốn trao đổi với Công ty về quyết sách sáp nhập thì có thể liên hệ qua điện thoại, email. Công ty rất sẵn sàng và muốn lắng nghe ý kiến của cổ đông về vấn đề quan trọng này.

Bên cạnh đó, cổ đông cũng bức xúc về công tác chuẩn bị tài liệu của Công ty. Cụ thể, tại thời điểm công bố thư mời họp ĐHĐCĐ thì trên website của HoSE và Công ty chỉ có thông tin sơ sài về một số nội dung cuộc họp như: quy chế biểu quyết, chương trình đại hội, mẫu phiếu biểu quyết, mẫu giấy ủy quyền mà chưa công bố nội dung các tài liệu quan trọng nhất là phương án sáp nhập. Đến ngày 12/3/2021 (trước khi họp 7 ngày), GTNFoods mới công bố nghị quyết HĐQT phương án sáp nhập. Đến ngày 18/3/2021 - tức 1 ngày trước khi họp - GTNFoods lại ra nghị quyết về việc phê duyệt sửa đổi tài liệu họp và cập nhập các tài liệu quan trọng như phương án sáp nhập khiến cho cổ đông không đủ thời gian để nghiên cứu trước khi bỏ phiếu. Cũng trong ngày 18/3, GTNFoods mới công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

Luật sư Kiệm chỉ ra Điều 143 Luât Doanh nghiệp quy định, người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 21 ngày trước ngày khai mạc nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn. Và căn cứ theo Điều 10, Thông tư số 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, thời hạn tối thiểu Công ty phải công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ là 21 ngày.

Do đó, việc GNTFoods công bố báo cáo tài chính sát ngày họp là trái với quy định về tổ chức cuộc họp cổ đông vì Báo cáo tài chính năm là nội dung phải được ĐHĐCĐ thông qua trong kỳ họp thường niên nên tài liệu này phải gửi (công bố) tới các cổ đông theo thời hạn quy định. Còn đối với tài liệu về phương án tổ chức lại công ty, trong chương trình họp gửi cho cổ đông kèm theo Thông báo mời họp đã có nội dung này nhưng không kèm theo tài liệu về phương án tổ chức lại Công ty là không đầy đủ và vi phạm quy định về việc công bố thông tin.

GTNFoods cho biết, trong tài liệu gửi cùng thư mời họp ĐHĐCĐ chưa có tỷ lệ sáp nhập vì còn chờ báo cáo của đơn vị định giá. Hiện nay, hợp đồng sáp nhập được ký xong, GTNFoods đã gửi hồ sơ phát hành, hoán đổi cổ phiếu lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.