Nghệ An đấu giá 35 lô đất thị trấn Hưng Nguyên

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An vừa thông báo đấu giá quyền sử dụng 31 lô đất tại vùng Dăm Tống, Khối 1, thị trấn Hưng Nguyên và 4 lô đất tại vùng Bàu Thiếp, xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Theo thông báo đấu giá, 31 lô đất tại vùng Dăm Tống có diện tích từ 150 - 184 m2/lô. Tổng diện tích các lô đất đấu giá 5.080,4 m2. Giá khởi điểm mỗi lô đất đấu giá từ 9 - 20 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm của 31 lô đất là 60,829 tỷ đồng.

Đối với 4 lô đất tại vùng Bàu Thiếp, xã Hưng Mỹ, các lô đất có diện tích từ 190 - 210 m2/lô. Đơn giá khởi điểm đấu giá là 7 - 7,7 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm của 4 lô đất là 6,008 tỷ đồng.

Hồ sơ tham gia đấu giá của 35 lô đất được bán từ ngày 10 - 29/3/2023. Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên. Thời gian công bố giá vào ngày 31/3/2023 tại UBND thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên.

Chuyên đề