Nghệ An: Đấu giá 34 lô đất ở tại huyện Nam Đàn

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  Công ty Đấu giá hợp danh Quốc Tế - IPA thông báo bán đấu giá 34 lô đất ở tại Vùng Ba Hà trên, khối Ba Hà, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Giá khởi điểm là 4,2 triệu đồng/m2 đất. Tổng giá khởi điểm là 30,454 tỷ đồng
34 lô đất ở tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An có tổng diện tích 6.766,59 m2
34 lô đất ở tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An có tổng diện tích 6.766,59 m2

Công ty đấu giá hợp danh Quốc Tế - IPA và UBND huyện Nam Đàn thuông báo bán đấu giá quyền sử dụng 34 lô đất ở tại Vùng Ba Hà trên, khối Ba Hà, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Tổng diện tích các lô đất bán đấu giá là 6.766,59 m2, tổng giá khởi điểm là 30,454 tỷ đồng. Trong đó, các lô đất có diện tích từ 140 – 270m2/lô; giá khởi điểm là 4,2 triệu đồng/m2.

Hồ sơ tham gia đấu giá được phát hành từ ngày 26/1 – 16/2/2022 tại trụ sở UBND thị trấn Nam Đàn và trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Quốc Tế - IPA.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp, thời gian công bố kết quả trả giá vào ngày 19/2/2022.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư