(BĐT) -  Doanh nghiệp đấu giá tư nhân An Mạnh chuẩn bị tổ chức đấu giá 31 lô đất tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Tổng giá khởi điểm là 22,4 tỷ đồng.

31 lô đất tại huyện Yên Thành có vị trí tại Khu quy hoạch chia lô đất ở tại xã Văn Thành, hiện do UBND huyện Yên Thành quản lý.

Các lô đất đấu giá có diện tích khoảng 150 - 300 m2/lô. Đơn giá khởi điểm từ 2,3 - 7,18 triệu đồng/m2. Giá khởi điểm là 420 - 1.388 triệu đồng/lô đất. Bước giá tối thiểu của mỗi lô đất đấu giá là 5% giá khởi điểm.

Khách hàng mua hồ sơ đấu giá từ ngày 23/9 - 8/10/2021. Thời gian xem tài sản từ ngày 23/9 - 9/10/2021 tại các Khu quy hoạch chia lô đất ở tại xã Văn Thành.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp một vòng, phương thức trả giá lên. Thời gian bỏ phong bì chứa Đơn đăng ký tham gia đấu giá và Phiếu trả giá từ 7h30 - 10h ngày 11/10/2021; thời gian công bố giá đã trả được tổ chức cùng ngày (lúc 10h30).